Kontakt os
KONTAKT OS
DK

Lovmæssige påskrifter

Lovmæssige påskrifter

1. Udgiver

WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel - info@wesco-leg.dk - 86 35 22 11


A/S med en kapital på 1.000.000 € RCS Bressuire 304 764 863 B - NAF 514 S – Intereuropæisk momsnummer : FR52 304 764 863
Udgivelseschef : WESCO TEAM

Udgiveren forpligter sig til at overholde al lovgivning angående oprettelse og aktivitet på et website.
Adgang til URL www.wesco-eshop.dk er gratis. Udgifter for adgang til og brug af telefonnettet er for brugerens af sites egen regning, ifølge aftale som vedkommende har med sin udbyder af internet og telekommunikation.
Der skal mindes om, at ulovlig adgang til eller vedbliven på et informatiksystem, beskadigelse eller hæmning af funktionen af et sådan system, indførelse eller ændring på ulovlig vis af data i et informatiksystem udgør en lovovertrædelse, der kan retsforfølges.

2. Vært

SMILE
48 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
Frankrig
Tlf. : 01 41 40 11 00
www.smile.fr

3. Bevilling

Design og udførsel af site :
SMILE - Open Source Solutions

www.smile.fr

4. Adgang til www.wesco-eshop.dk

Brugeren af internetsitet www.wesco-eshop.dk erklærer at besidde den nødvendige kompetence og de nødvendige midler til at åbne og bruge dette site.

I overensstemmelse med lov af 6. januar 1978 angående informatik, datafiler og frihed har dette website været genstand for en deklaration over for den Nationale Kommission for Informatik og Frihed (CNIL - www.cnil.fr). Den er registreret under nr. 1307210.

Brugerne af denne site skal overholde bestemmelserne i loven om informatik, filer og frihed, hvis overtrædelse kan føre til retslig forfølgelse.

Da det er personoplysninger, som de åbner, skal de især afstå fra al indsamling, al ikke hensigtsmæssig brug og generelt alle handlinger, der kan angribe privatlivets fred eller personers omdømme.

5. Sitets indhold

WESCO stiller websitet www.wesco-eshop.dk disponible og kontrollerede oplysninger og værktøjerne til rådighed for brugerne, men er ikke ansvarlig for fejl eller ikke disponibilitet af visse oplysninger.

Vi takker sitets brugere for at underrette os om eventuelle mangler, fejl eller korrektioner ved at sende en e-mail til sitets webmaster på adressen : info@wesco-leg.dk

6. Egenskaber og link

Den generelle struktur samt software, tekster, animerede eller faste billeder, lyd, knowhow, tegninger, grafik og andre elementer, der udgør websitet www.wesco-eshop.dk er udelukkende forbeholdt til brug af Wesco. Al visning, det være sig som helhed eller delvis af dette websted, uanset via hvilket medie, uden udtrykkelig tilladelse fra Wesco, er forbudt og udgør et misbrug, der vil blive straffet efter artikel L335-2 (fransk lov) og ifølge lov om intellektuel ejendomsret.

Linkene på dette website, der fører til andre ressourcer på internettet, er ikke under Wescos ansvar.


Wesco tillader indsættelse af et hyperlink, der henviser til dets indhold under betingelse af :

  • at der ikke anvendes teknik for "deep linking", dvs. at siderne på sitet www.wesco-eshop.dk ikke kan indarbejdes i andre sider på et andet site, men at de kun kan åbnes i et vindue.
  • at nævne kilden, som peger direkte til det tilsigtede indhold takket være en hyperlink-tekst.
  • kun at bruge oplysningerne til formål, der er personlige, foreningsmæssige eller faglige; al brug med kommerciel eller reklamemæssig hensigt er udelukket.


Vigtigt ! Denne tilladelse gælder ikke for internetsite, der spreder informationer af polemisk, pornografisk, pædofil, racistisk karakter eller som i større målestok kan føre til krænkelse af de fleste.

For andre anvendelser bedes man henvende en anmodning til : info@wesco-leg.dk

WESCO-mærkerne, der vises på sitet, er beskyttede mærker. Al reproduktion i helhed eller delvis af disse mærker uden udtrykkelig tilladelse fra WESCO er derfor forbudt. Vi kan kontaktes på følgende adresse info@wesco-leg.dk for denne type anmodninger.

7. Tekniske oplysninger

Der skal mindes om, at fortroligheden ikke er sikret for korrespondance via internet, og at det er op til den enkelte internetbruger at tage sine forholdsregler for at beskytte sine egne data og/eller programmer fra eventuel smitte med vira, der cirkulerer på internettet.

8. Personoplysninger

I overensstemmelse med bestemmelserne i lov af 6. januar 1978 angående informatik, datafiler og frihed har den automatiserede behandling af persondata fra en internetportal været genstand for en deklaration over for den Nationale Kommission for Informatik og Frihed (CNIL – www.cnil.fr).
Den er registreret under nr. 1307210.

Ingen personoplysninger bliver indsamlet, uden at du ved det, og heller ikke videregivet til trejdepersoner.

IP-adresserne er beregnet udelukkende til teknisk brug og til besøgsstatistikker.

Mails og dokumenter, der modtages eller sendes via elektronisk mail bliver bevaret i et år og bliver derefter gemt.

Personoplysninger bliver bevaret, så længe det er nødvendigt for at gennemføre informationskampagner og til oplysninger fra selskabet Wesco (for at sende dig vores næste mails, nyhedsbreve m.m.).

I overensstemmelse med lov om Informatik og frihed af 6/01/1978 råder du over ret til indsigt, til at lave rettelser og til at gøre indvendinger angående dine oplysninger. Du kan gøre denne ret gældende:

  • via e-mail til : info@wesco-leg.dk
  • med posten til : WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel
    med angivelse af efternavn, fornavn, adresse og kundenummer.

På vores foranledning kan du modtage vores tilbud via e-mail eller med posten.

I overensstemmelse med de gældende bestemmelser skal din anmodning være underskrevet og fulgt af en kopi af en identifikation, der bærer din underskrift, og som oplyser den adresse, som du gerne vil have sendt svaret til. Du vil modtage et svar inden for to måneder fra vores modtagelse af anmodningen.

I tilfælde af korrektion sender du ganske enkelt i form af en anmodning en kopi af de korrigerede oplysninger.

Du kan ligeledes ændre oplysningerne om dig i rubrikken ”Mit område” og framelde dig ved hver modtagelse af nyhedsbrev, via et link for framelding.

9. Cookies

For at vi kan yde bedre service, måler vi antallet af læste sider, antallet af besøg samt de besøgendes aktivitet på websitet og hyppigheden for deres tilbagevenden. Til dette bruger vi teknologi med ”Cookies”.

”Cookies” er små filer, som administratoren af en server installere på din computer, og som tillader at huske data om internetbrugeren, når denne går ind på websitet. Vi bruger udelukkende systemet med ”Cookies” for at huske oplysninger beregnet til at gøre din navigering lettere, så du f.eks. undgår at indtaste formularoplysninger igen, når du vender tilbage til siden. Det handler slet ikke om at huske personoplysninger om dig.

Brugeren er oplyst om, at denne cookie kun kan læses af serveren, som har oprettet den, og at den ikke indeholder nogen personoplysninger.
Internetsurferen kan globalt indstille sin browser til at underrette om oprettelse af cookies. Han kan nægte, at det finder sted. Han vil i så tilfælde acceptere, at der indtræder en forringelse af visse funktioner på dette website.

10. Adgangskode

Visse dele af dette site kræver, at Wesco giver adgangskoder, der består af et brugernavn og en adgangskode.

Denne adgangskode er personlig og kan ikke overdrages.

Den leveres én gang via e-mail og kan blive leveret igen, ophæves, slettes eller ændres på anmodning,
via e-mail til : info@wesco-leg.dk
eller med posten til : WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel

Du kan også ændre oplysningerne om dig i rubrikken ”Mit område”.

Brugen af denne adgangskode gennemføres alene under ansvar af brugeren, som den er leveret til, og fraskriver WESCO for alt ansvar i forbindelse med brugen af det selv eller af en tredjeperson.

11. Betaling

Dette site har funktioner for online-betaling med kreditkort.
For at gøre det aktiveres betalingsproceduren, der er sikret af Ogone.


Du kan få flere oplysninger om denne procedure ved at skrive til os

  • via e-mail til : info@wesco-leg.dk
  • eller med posten til : WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel
12. Gældende lov

Brugen af dette website er underlagt fransk lov med udelukkelse af al anden lovgivning.