Kontakt os
KONTAKT OS
DK

Generelle salgsbetingelser

Indledning

De herværende generelle salgsbetingelser (GSB) er indgået mellem selskabet :
WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel
og kunderne ; professionelle og institutioner, der ønsker at foretage et indkøb via WESCOs websted : www.wesco-eshop.dk

De styrer salget af de produkter, der præsenteres på dette website, hvor de opbevares, reproduceres, og når som helst er disponible og kan ses. Kunden accepterer de herværende betingelser uden forbehold og i deres helhed i det øjeblik, hvor kunden godkender sin bestilling, eller klikker på godkendelsen af den elektroniske bestillingsformular, eller sender sin bestillingskupon med post, fax, e-mail, telefon til WESCO.

WESCO forbeholder sig retten til når som helst at tilpasse eller ændre de her præsenterede betingelser. I tilfælde af ændring vil de generelle salgsbetingelser, der er gældende på dagen for bestillingen, være gældende for alle bestillinger den dag.

1. Juridiske bestemmelser

WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel
A/S med en kapital på 1.000.000 € RCS Bressuire 304 764 863 B - NAF 514 S – Intereuropæisk momsnummer: FR52 304 764 863 Udgivelseschef: WESCO TEAM

Udgiveren forpligter sig til at overholde al lovgivning angående oprettelse og aktivitet på et website. Adgang til URL www.wesco-eshop.dk er gratis. Udgifter for adgang til og brug af telefonnettet er for brugerens af sites egen regning, ifølge aftale som vedkommende har med sin udbyder af internet og telekommunikation. Der skal mindes om, at ulovlig adgang til og vedbliven på et informatiksystem, beskadigelse eller hæmning af funktionen af et sådan system, indførelse eller ændring på ulovlig vis af data i et informatiksystem udgør en lovovertrædelse, der kan retsforfølges.


Vært : Smile Hosting – L'hébergement Open Source en toute sécurité
48 rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRET, France
Capital social : 707 786.75€
www.smile.fr/hosting
Tlf. : 01 41 40 11 00

Bevilling :
Design og udførsel af site :
SMILE - Open Source Solutions
www.smile.fr

2. Godkendelse af bestilling

Kunden erklærer at have kendskab til og at acceptere de herværende generelle salgsbetingelser før godkendelse af sin bestilling. Godkendelsen af bestillingen er derfor lig med accept af de generelle salgsbetingelser.

Kunden anerkender at have haft mulighed for at bekræfte beskrivelsen, prisen og at rette eventuelle fejl, før godkendelsen af bestillingen.

En bestilling er godkendt :
Når denne er blevet betalt online af kunden ved brug af kreditkort og accepteret fra vor side i form af en e-mail,

3. Bestilling

Alle bestillinger er en accept af de priser og produktbeskrivelser, der er disponible ved salget.
Al indsigelse angående dette punkt vil høre under rammerne af en eventuel ombytning og garanti, som beskrives herunder.

Hvis der findes en tvist angående betaling af en tidligere bestilling, forbeholder vi os retten til at annullere denne nye bestilling.

Man kan afgive sin bestilling :
enten via internet i online-butikken : www.wesco-eshop.dk
eller via email med angivelse af artikelnumre : info@wesco-leg.dk
eller direkte med posten med angivelse af artikelnumre i papirkataloget til: WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel
eller via telefon 86 35 22 11
eller via fax 86 35 22 81

Ved bestilling online inviterer vi dig til at identificere dig med din e-mail-adresse og en personlig adgangskode.

Til rådighed : Vores online-produkttilbud er gældende i den periode, hvor de kan ses på vores website, og er begrænset af disponibel lagerbeholdning. For produkter, der ikke lagerføres i vores eget lager, gælder, at de er til rådighed på forbehold af, at de kan fås hos vores leverandører.

Oplysninger om produkternes lagerstatus bliver oplyst, når du afgiver din bestilling:
På lager : artiklen er til rådighed straks på vores lager. Du kan bestille denne artikel, og den vil blive leveret i løbet af 8-10 dage.
snart på lager : artiklen er ikke på lager, men den kommer det snart igen (i løbet af 5, 10, 15 eller 20 dage). Du kan bestille denne artikel i dag, og du vil modtage den, straks når den er på lager igen.

Disse oplysninger kommer direkte fra vores leverandører, fejl eller ændringer kan undtagelsesvist opstå. Hvis et produkt eventuelt skulle vise sig at ikke at være på lager efter afgivelse af din bestilling, vil du blive oplyst herom via e-mail. Din bestilling bliver så automatisk annulleret, og du får straks refunderet beløbet, hvis dit kreditkort skulle være blevet debiteret.

I tilfælde, hvor hele bestillingen eller en del af den, ikke er på lager, vil refunderingen ske ved at kreditere kundens kreditkort, senest efter 30 dage at regne fra kundens betaling.

4. Hensyn til miljøet

Elektriske og elektroniske produkter og brugte batterier har en negativ indvirkning på miljøet og sundheden. Ved køb af elektrisk udstyr overdrager vi skrotningsforpligtelsen til dig/jer. Elektriske produkter må ikke smides i dagrenovationen, men skal skrottes på godkendte opsamlingssteder.

Fra 15. november 2006 opkræves et miljøbidrag til bortskaffelse af produkter (øko-gebyr) for alle nye elektriske produkter til fordel for organisationer, der tager sig af produkternes bortskaffelse. Dette bidrag er indeholdt i salgsprisen.

5. Priser

Alle angivne priser på websitet er i dkr. De angivne priser på websitet er garanterede, så længe de er online og mod forbehold af, at varen er på lager. De er eksklusiv moms (momstaksten er 25 %, og øko-gebyret er inkluderet i visse produkter).
Enhver ændring i afgiftstaksterne, stigning eller fald, eller indførelse af nye skatter bliver straks gjort gældende på salgspriserne i vores kataloger og salgsdokumenter for de bestillinger, der endnu ikke er blevet bekræftet.

Priserne er uden administrationsgebyr (emballage, indpakning, forsendelse af pakker efter gældende takster).

Priserne for trykte udgivelser er her kun vejledende. Priserne, som WESCO fakturerer, er dem, der er gældende hos udgiverne på dagen for din bestilling.

Evt. rabatter, som er opnået via forhandling med Wesco inden for rammerne af licitationer eller salgskontrakter, er ikke gældende for priser, der allerede er givet rabat på (sæt, maxi-sæt, produkter i forbindelse med lagersalg, kampagner o.lign.), og der er heller ikke rabatter på leveringsydelser. For artikler, der allerede er fratrukket en rabat, fratrækkes den eventuelle rabat fra den oprindelige pris (midlertidigt nedsat pris).

Vores priser er udelukkende gældende i Danmark.

6. Betaling

Vores website er underlagt et system til sikker betaling. Kryptering er et uundværligt middel for at sikre et højt sikkerhedsniveau ved transaktionerne. Wesco websitet fungerer med brug af SSL-kryptering til beskyttelse af alle data i forbindelse med personoplysninger, transaktioner og betaling online. I alle sikrede områder, hvor URL-adressen for www.wesco.dk begynder med https:// (hvor "s" betyder sikret), bliver oplysningerne krypterede og dermed beskyttede, før de overføres via internettet.

Betalingen af dine køb som privatperson udføres ved en online bestilling :
enten via Dankort/Visa eller Mastercard kreditkort (sikret betaling) ved godkendelsen af din bestilling. Din konto bliver debiteret efterhånden som de artikler, der er til rådighed, bliver afsendt. Wesco registrerer ingen bankoplysninger: Der er kun én udbyder, der er specialist i sikker betaling, Teller, som opbevarer dine bankoplysninger for at kunne garantere for godkendelsen af din betaling. Din konto bliver ikke debiteret før ved afsendelsen af de disponible varer (undtagen hvis andre betingelser er blevet aftalt i en kontrakt). I tilfælde hvor produkterne er udsolgte eller ikke er på lager bliver debiteringen kun udført for de produkter, der faktisk bliver sendt.

Produkterne forbliver Wescos ejendom, indtil hele betalingen har fundet sted.

I tilfælde af at en betaling ikke er betalt til den fastsatte frist, kan der opkræves en momsfri morarente på 15 % af det skyldige beløb uden moms. Desuden påløber der 1,5 gange de lovlige renter fra forfaldsdagen.

7. Overensstemmelse

WESCO forpligter sig til at refundere eller til at bytte produkter, der tydeligt har fejl, er beskadigede eller ødelagte, eller som ikke svarer til bestillingen. I dette tilfælde råder du over 20 hverdage efter leveringen til at underrette os på detaljeret skriftlig måde (rekommanderet brev, fax eller e-mail) og ved at returnere produktet/produkterne, i ny stand og i original emballage, med en returseddel (findes på vores website i område "Eftersalgsservice" - skal udfyldes og udskrives) til følgende adresse : WESCO - Knebel Bygade 38, ST, 8420 Knebel

Eftersalgsservice kan kontaktes fra mandag til torsdag fra kl. 9:00 til 16:00, fredag fra kl. 9:00 til 14:00 :
Via telefon : 86 35 22 11
Via e-mail : info@wesco-leg.dk

Forsendelsesudgifterne bliver refunderet ud fra den fakturerede pris og i tilfælde af returnering af personlige årsager, er returneringen er for kundens regning.

Du vil under alle omstændigheder nyde godt af bestemmelserne for lovlig og kontraktmæssig garanti, der beskrives i artikel 11 herefter.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader eller ulykker, der måtte opstå ud fra forkert brug af et produkt.

Bestemmelserne i denne artikel kan ikke forhindre dig i at håndhæve din fortrydelsesret, som omtales i artikel 8.

I tilfælde af unormale eller misbrugende returneringer forbeholder vi os retten til at afvise dine næste bestillinger.

8. Fuld tilfredshed eller pengene tilbage - Fortrydelsesret

Du råder over en frist på 20 dage at regne fra modtagelsen af din bestilling, , til at håndhæve din fortrydelsesret, hvis en artikel ikke passer dig, eller hvis du har lavet en fejl under bestillingen, uden at du behøver at retfærdiggøre dine grunde hertil, og uden at du kommer til at betale straffegebyr. Du skal blot returnere produktet for egen regning i ubrugt stand og i den originale emballage fuldt af en returseddel (findes på vores website i området ”Eftersalgsservice" – skal udfyldes og udskrives) til følgende adresse : WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel Du bliver så refunderet for denne artikel, eller du får den byttet inden for 30 dage at regne fra vores modtagelse af den intakte artikel i den originale emballage. I tilfælde med ombytning vil du modtage din pakke inden for 30 dage at regne fra returneringen af din bestilling (afhængigt af om varen er på lager). I tilfælde af unormale eller misbrugende returneringer forbeholder vi os retten til at afvise de næste bestillinger fra dig.

9. Leveringer

Forsendelse af pakker kan kun finde sted indenfor Danmarks grænser. Nærmere bestemmelser :

Varerne leveres til adressen, du selv har angivet, af et fragtfirma i løbet af ca. 8 dage at regne fra dagen efter modtagelsen af din bestilling, afhængigt af om artiklen/artiklerne er på lager.
Denne frist kan ikke garanteres for bestillinger, der omfatter et stort antal artikler, især hvis de er forhandlet gennem licitation. For denne type bestillinger bliver forsendelses- og leveringsfristerne angivet af din salgsrepræsentant.

For en levering i skolesommerferien, jule- og nytårsperioden eller en levering på en præcis dato, anbefaler vi, at bestillingen afgives så tidligt som muligt i forhold til ønsket levering.

Når du bestiller flere produkter på samme tid og disse har forskellige leveringstider, bliver leveringstiden baseret på den længste frist. Du angiver, om du ønsker en komplet levering af dine produkter, dvs. med en forsendelsesfrist for bestillingen baseret på den længste frist, eller om du ønsker en del levering af dine produkter, efterhånden som de kommer på lager.
I det sidste tilfælde bliver andelen af administrations- og forsendelsesgebyr kun faktureret som for en enkelt forsendelse.

I tilfælde af forsinket forsendelse sender vi dig en e-mail. I dette tilfælde og så længe produktet ikke er afsendt, kan du altid annullere bestillingen, da der ikke bliver debiteret noget beløb før ved afsendelsen.
I tilfælde af forsinket levering, selv om produktet er blevet afsendt, kan du altid annullere din bestilling og bede om refundering af produktet. Hvis du i dette tilfælde modtager produktet efter din annullering, så refunderer vi produktet, når vi modtager det i komplet og original stand, på vores adresse.
Vi opfordrer dig til jævnligt at besøge opfølgningen af din bestilling og til at ringe til vores kontor,hvis du har spørgsmål, eller hvis der er et problem.

Det skal præciseres, at bestillinger, som bliver registreret på Wescos website fredag eftermiddag, lørdag eller søndag, bliver behandlet den følgende mandag. Bestillinger, der bliver registreret på en ferie- eller helligdag, men ikke fredag, lørdag eller søndag, bliver ligeledes behandlet den følgende dag.

De angivne leveringsfrister er vejledende gennemsnitsleveringstider, og de er ikke bindende fra vores side. En eventuel forsinkelser giver ikke bestillingsafgiveren ret til at annullere bestillingen, til at afvise varen eller ret til erstatninger eller forsinkelsesbegyr.

Leveringsgebyr : For hver bestilling, der leveres i Danmark, tager vi et gebyr på 40 DKK, en fast pris, der dækker omkostninger ved at forberede og afsende ordren.

Modtagelse af varer : På leveringsdagen skal man kontrollere, at antallet af varer, der er bestilt og nævnt på forsendelsespapirer, svarer til det antal, der er modtaget.
Kontroller pakkerne i overværelse af fragtføreren: Kontroller antallet af artikler og deres tilstand.
På kvitteringen angives dit fulde navn, den dateres og underskrives, og hvis du er professionel eller en institution, kan der påføres stempel.
I tilfælde af skade eller mangler skal man altid notere arten og omfanget af skaden på kvitteringen for hver artikel i overværelse af chaufføren.

Eventuelle fragtskader skal omgående meddeles Wesco enten via telefon :
WESCO - Knebel Bygade 38, ST, 8420 Knebel eller mail : info@wesco-leg.dk og senest indenfor 24 timer, eller bortfalder erstatning for varer beskadiget ved transporten

Vigtigt: Tag ikke højde for den generelle tekst ”med forbehold for udpakning”, som ikke har nogen juridisk værdi, og som ikke giver os nogen klageret over for fragtfirmaet.

Alle væsentlige unormale forhold, såsom f.eks pakker med åbnet emballage, der medfører skade på produktet, skal omgående meddeles Wesco.

Vigtigt! Hvis denne fremgangsmåde ikke overholdes, fritages fragtfirmaet for alt ansvar (artikel L133-3 i handelsloven) og det er ikke muligt hverken for dig eller for Wesco at klage.

Møbler : Vores møbler leveres usamlet, samling er ikke inkluderet i prisen.

10. Force majeure

Ud over de sædvanlige forhold, der anses for force majeur i det aktuelle retsområde, anses følgende også for force majeure: Generalstrejker eller delvise strejker internt eller eksternt i forhold til Wesco, blokering af transportmidler eller forsyninger til transport uanset grunden hertil, offentlige eller lovmæssige begrænsninger, computernedbrud, blokering af telekommunikationer inklusive netværker og i særdeleshed internettet.

Opståen af force majeure vil i første omgang ophæve den almindelige behandling af bestillinger.
Hvis parterne efter en periode på 3 måneder må konstatere at force majeure stadig vedvarer, bliver bestillingen automatisk annulleret, undtagen hvis der er indgået anden aftale mellem de to parter.

11. Garanti

Bindende garanti :

For at sikre maksimal sikkerhed udsættes alle vores produkter for strenge tester i godkendte laboratorier, der overholder franske og europæiske normer.
Alle vores produkter har 1 år garanti. (hvis det drejer sig om en fejl eller et nedbrud under korrekt brug af produktet).
Forbrugsvarer (papirartikler og produkter til kreativ fritid m.m.) og artikler med udløbsdato er udelukket fra denne garanti.

Når garantien er længere end to år, er garantiperioden udtrykkeligt angivet i beskrivelsen af varen.

Denne bindende garanti dækker udelukkende dele og bearbejdning og ikke andre skadeskrav.

I tilfælde af at varerne ikke er i overensstemmelse med dine forventninger ved modtagelsen af din bestilling, yder vi gratis eftersalgsservice.
Du har en frist på 20 dage efter modtagelsen af bestillingen til at underrette os telefonisk, pr. mail eller skriftligt.

Den bindende garanti dækker ikke :
Udskiftning af forbrugsvarer (batterier, pærer, sikringer m.m.)
Normalt slid af et produkt
Unormal brug eller ikke korrekt brug af produkterne,
vi opfordrer i den forbindelse til grundig læsning af den medfølgende brugsanvisning, Brug der skader produktets holdbarhed
Fejl og deres konsekvenser på grund af indgreb fra en reparatør, der ikke er godkendt af producenten
Fejl og deres konsekvenser i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med den brug, som produktet er beregnet til
Fejl og deres konsekvenser i forbindelse med alle ydre påvirkninger af apparatet (slag, lynnedslag, storm, sand og/eller vand, støv), og mere generelt alle fremmedlegemer i apparatet, strømsvingninger, rust,
Fejl i forbindelse med tilbehør (strømforsyningskabler, ikke passende forbrugsstoffer m.m.).

WESCO påtager sig intet ansvar for indirekte skader (driftstab, profittab, tab af salgslejlighed, skader eller udgifter osv.) som måtte opstå ved køb af produkterne. Sådan kontakter du os

Du kan kontakte os fra mandag til torsdag fra kl. 9:00 til kl. 16:00 og fredag fra kl. 9:00 til kl. 14:00:

Via telefon : 86 35 22 11
Via fax : 86 35 22 81
Via post : WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel
Via e-mail : info@wesco-leg.dk

12. Ansvar

WESCO er forpligtet til et godt resultat for alle trin for modtagelse af bestillingen samt for alle efterfølgende trin til afslutning af købet.

Vi forpligter os således til at beskrive de solgte produkter med meget stor nøjagtighed på vores website. Farverne kan imidlertid blive ændrede på din computerskærm, og vi kan derfor ikke kontraktmæssigt garantere for dem.

Desuden er vi heller ikke ansvarlige i tilfælde, hvor manglende udførelse af vores forpligtelser måtte tilskrives enten uforudsigelige og uomgåelige fakta fra en tredjepart i kontrakten eller et tilfælde af force majeure, som det er defineret i artikel 10 herover.

På samme måde er vi heller ikke ansvarlige for al ulejlighed eller skader i forbindelse med brugen af internettet, i særdeleshed en afbrydelse af tjenesten, en ekstern indgriben eller tilstedeværelse af digitale vira.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader eller ulykker, der måtte opstå ud fra forkert brug af et produkt.

Eftersalgsservice kan kontaktes fra mandag til torsdag, kl. 9:00 til 16:00, fredag fra 9:00 til 14:00 :
Via telefon : 86 35 22 11
Via e-mail : info@wesco-leg.dk

13. Intellektuel ejendomsret

Den generelle struktur samt software, tekster, animerede eller faste billeder, lyd, knowhow, tegninger, grafik og andre elementer, der udgør websitet ser udelukkende forbeholdt til brug af Wesco. Al visning, det være sig som helhed eller delvis af dette websted, uanset via hvilket medie, uden udtrykkelig tilladelse fra Wesco, er forbudt og udgør et misbrug, der vil blive straffet efter artikel L335-2 (fransk lov) og ifølge lov om intellektuel ejendomsret.

Linkene på dette website, der fører til andre ressourcer på internettet, er ikke under Wescos ansvar.

Wesco tillader indsættelse af et hyperlink, der henviser til dets indhold under betingelse af :
at der ikke anvendes teknik for "deep linking", dvs. at siderne på sitet www.wesco-eshop.dk ikke kan indarbejdes i andre sider på et andet site, men at de kun kan åbnes i et vindue.
at nævne kilden, som peger direkte til det tilsigtede indhold takket være en hyperlink-tekst.
kun at bruge oplysningerne til formål, der er personlige, foreningsmæssige eller faglige; al brug med kommerciel eller reklamemæssig hensigt er udelukket.

Vigtigt! Denne tilladelse gælder ikke for internetsite, der spreder informationer af polemisk, pornografisk, pædofil, racistisk karakter eller som i større målestok kan føre til krænkelse af de fleste.

For andre anvendelser bedes man henvende en anmodning til : info@wesco-leg.dk

WESCO-mærkerne, der vises på sitet, er beskyttede mærker. Al reproduktion i helhed eller delvis af disse mærker uden udtrykkelig tilladelse fra WESCO er derfor forbudt. Vi kan kontaktes på følgende adresse info@wesco-leg.dk for denne type anmodninger.

14. Personoplysninger

I overensstemmelse med bestemmelserne i lov af 6. januar 1978 angående informatik, datafiler og frihed har den automatiserede behandling af persondata fra en internetportal været genstand for en deklaration over for den Nationale Kommission for Informatik og Frihed (CNIL – www.cnil.fr). Den er registreret under nr.1307210.

Indsamlingen af dine personoplysninger på vores website er nødvendig for styringen af din bestilling og vores kommercielle relationer. Du kan kun modtage vores kataloger og salgstilbud med posten, medmindre andet ønskes (indsigelsesret).

Ingen personoplysninger bliver indsamlet uden at du ved det, og heller ikke videregivet til trejdepersoner.

IP-adresserne er beregnet udelukkende til teknisk brug og til besøgsstatistikker.
Mails og dokumenter, der modtages eller sendes via elektronisk mail bliver bevaret i et år og bliver derefter gemt.

Personoplysninger bliver bevaret, så længe det er nødvendigt for at gennemføre informationskampagner og eksterne kommunikationer for selskabet Wesco. Disse data bliver behandlet og oplagret under forhold, der sigter på at garantere deres sikkerhed. .

I overensstemmelse med lov om Informatik og frihed af 6/01/1978 råder du over ret til indsigt, til at lave rettelser og til at gøre indvendinger angående dine oplysninger. Du kan gøre denne ret gældende:
via e-mail til : info@wesco-leg.dk
med posten til : WESCO - Knebel Bygade 38 st., 8420 Knebel, med angivelse af efternavn, fornavn, adresse og kundenummer.

I overensstemmelse med de gældende bestemmelser skal din anmodning være underskrevet og fulgt af en kopi af en identifikation, der bærer din underskrift, og som oplyser den adresse, som du gerne vil have sendt svaret til. Du vil modtage et svar inden for to måneder fra vores modtagelse af anmodningen. I tilfælde af korrektion sender du ganske enkelt i form af en anmodning en kopi af de korrigerede oplysninger. Du kan ligeledes ændre oplysningerne om dig i rubrikken ”Mit område” og framelde dig ved hver modtagelse af nyhedsbrev, via et link for framelding.

15. Cookies

For at vi kan yde bedre service, måler vi antallet af læste sider, antallet af besøg samt de besøgendes aktivitet på websitet og hyppigheden for deres tilbagevenden. Til dette bruger vi teknologi med ”Cookies”.

”Cookies” er små filer, som administratoren af en server installere på din computer, og som tillader at huske data om internetbrugeren, når denne går ind på websitet. Vi bruger udelukkende systemet med ”Cookies” for at huske oplysninger beregnet til at gøre din navigering lettere, så du f.eks. undgår at indtaste formularoplysninger igen, når du vender tilbage til siden. Det handler slet ikke om at huske personoplysninger om dig.Brugeren er oplyst om, at denne cookie kun kan læses af serveren, som har oprettet den, og at den ikke indeholder nogen personoplysninger.

Internetsurferen kan globalt indstille sin browser til at underrette om oprettelse af cookies. Han kan nægte, at det finder sted. Han vil i så tilfælde acceptere, at der indtræder en forringelse af visse funktioner på dette website.

16. Gældende lov

De herværende generelle salgsbetingelser er underlagt fransk lov. Herværende kontrakts oprindelige sprog er fransk.

17. Løsning af tvister

I tilfælde af tvist vil der blive forsøgt indgået en mindelig løsning før eventuel retshandling. Hvis der ikke kan opnås enighed, er de franske domstole de eneste kompetente instanser.